Download
The download section contains 317 Downloads in 25 Categories. Total downloads to this date is 66,181.
Download details
મને કાનજી જોયાના કોડ મને કાનજી જોયાના કોડ

મને કાનજી જોયાના કોડનાદબ્રહ્મ પદ - ૨૫૯, રાગ - દેશી ફેર સોરઠ (સોરઠી)
Nādbrahma pada 259, rāga - deshi fer sorath (sorathi)

મને કાનજી જોયાના કોડ, સૈયર ચાલોની
mane kān-ji joyā-nā kod, saiyar chālo-ni

Data

Size6.37 MB
Downloads85

Download

Kabir Doha

જાતિ ન પૂછો સાધુ કી, પૂછિ લીજિએ જ્ઞાન
મોલ કરો તલવાર કા, પડ઼ા રહન દો મ્યાન.
- કબીર