Download
The download section contains 302 Downloads in 25 Categories. Total downloads to this date is 60,613.
Download details
મને કાનજી જોયાના કોડ મને કાનજી જોયાના કોડ

મને કાનજી જોયાના કોડનાદબ્રહ્મ પદ - ૨૫૯, રાગ - દેશી ફેર સોરઠ (સોરઠી)
Nādbrahma pada 259, rāga - deshi fer sorath (sorathi)

મને કાનજી જોયાના કોડ, સૈયર ચાલોની
mane kān-ji joyā-nā kod, saiyar chālo-ni

Data

Size6.37 MB
Downloads71

Download

Kabir Doha

માટી કહે કુમ્હાર સે, તુ ક્યા રૌંદે મોય
એક દિન ઐસા આએગા, મૈં રૌંદૂંગી તોય.
- કબીર