Download
The download section contains 302 Downloads in 25 Categories. Total downloads to this date is 58,043.
Download details
ઘર કર દરિયા માંહે ઘર કર દરિયા માંહે

નાદબ્રહ્મ પદ - ૨૩૬, રાગ - બિહાગ
Nādbrahma pada 236, rāga - bihāg

ઘર કર દરિયા માંહે, મચ્છી, ઘર કર દરિયા માંહે
ghar kar dariyā māňhe, mach-chhi, ghar kar dariyā māňhe

Data

Size4.44 MB
Downloads71

Download

Kabir Doha

આય હૈં સો જાએઁગે, રાજા રંક ફકીર
એક સિંહાસન ચઢ઼િ ચલે, એક બઁધે જાત જંજીર.
- કબીર