Download
The download section contains 302 Downloads in 25 Categories. Total downloads to this date is 59,154.
Download details
હિંડોળો નવરંગ્યો રે સજની હિંડોળો નવરંગ્યો રે સજની HOT

નાદબ્રહ્મ પદ - ૬૦૨, રાગ - કાલેરો
Nādbrahma pada 602, rāga - kālero

હિંડોળો નવરંગ્યો રે સજની, ત્યાં ઝુલે શ્રી વલ્લભરાય
hiňdolo nav-raňgyo re sajani, tyāň jhule shri val-labh-rāy

Data

Size7.03 MB
Downloads114

Download

Kabir Doha

માયા મરી ન મન મરા, મર-મર ગએ શરીર
આશા તૃષ્ણા ન મરી, કહ ગએ દાસ કબીર.
- કબીર