Download
The download section contains 302 Downloads in 25 Categories. Total downloads to this date is 58,043.
Download details
હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૭૩, રાગ - હિંડોળાની સામેરી
Nādbrahma pada 573, rāga - hindolā-ni sāmeri

હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો, દશરથ દ્વારે હિંડોળો સોહાયો
hani-hāre subhag sāvan āyo, dash-rath dvāre hiňdolo sohāyo

Data

Size7.68 MB
Downloads91

Download

Kabir Doha

પૂજા સેવા નેમ વ્રત ગુડિયન કા સા ખેલ
જબ લગ પિઉ પરસૈ નહિ તબ લગ સંશય મેલ.
- કબીર