Audio

ભજન મંડળ - ધામણ, આસુંદર, પડઘા, સરઇ
Live recording of bhajans by Bhaktas from Dhaman, Asundar, Padgha, and Sarai (1971, Dhaman)
Asundar (1990, USA)

030 Aarti Kije Narsinh Prabhu ki

Dhaman Bhajan Mandal - 030 Aarti Kije Narsinh Prabhu


144 Ram Nam Jab

Dhaman Bhajan Mandal - 144 Ram Nam Jab


147 Kaha Kami Ja ko Ramji Dhani Ho

Dhaman Bhajan Mandal - 147 Kaha Kami Ja ko Ramji Dhan


156 Sant Samagam

Dhaman Bhajan Mandal - 156 Sant Samagam


165 Bhulyo Man Samjave

Dhaman Bhajan Mandal - 165 Bhulyo Man Samjave


197 Bhutal Bhakti Padarath Motu

225 Avya Re Asha Bharya

Dhaman Bhajan Mandal - 225 Avya Re Asha Bharya


235 Chalana Re Mere Bhai

Dhaman Bhajan Mandal - 235 Chalana Re Mere Bhai


247 Giridhar Preetam Pyaro

Dhaman Bhajan Mandal - 247 Giridhar Preetam Pyaro


298 Dvarika-na Vasi Re

Asundar Dhaman - 298 Dvarika-na Vasi Re


317 Ghadi Re Upar Ghadiyara

Dhaman Bhajan Mandal - 317 Ghadi Re Upar Ghadiyara


318 Jobaniya ne Jore Tun To

Dhaman Bhajan Mandal - 318 Jobaniya ne Jore Tun To


324 Jagiye Raghunath Kunvar

Asundar Dhaman - 324 Jagiye Raghunath Kunvar


381 Aarti Gopal

Asundar Dhaman - 381 Aarti Gopal


382 Shree Rammantra

Asundar Dhaman - 382 Shree Rammantra


383 Tum Jo Dayal

Asundar Dhaman - 383 Tum Jo Dayal


384 Ram Kaho Pinjar ke Suva

Dhaman Bhajan Mandal - 384 Ram Kaho Pinjar ke Suva


483 Ram Nam Prahlad Pukare

Dhaman Bhajan Mandal - 483 Ram Nam Prahlad Pukare


529 Gokul Gam ne

Asundar Dhaman - 529 Gokul Gam ne


531 Mat Maro Re Mat Maro

Asundar Dhaman - 531 Mat Maro Re Mat Maro


544 Raghunandan Jhule

Asundar Dhaman - 544 Raghunandan Jhule


564 Vraja Ke Angan

Dhaman Bhajan Mandal - 564 Vraja Ke Angan


565 Jhulata Hai Giradhari

Dhaman Bhajan Mandal - 565 Jhulata Hai Giradhari


569 Bhakti Hindole Na Re

Dhaman Bhajan Mandal - 569 Bhakti Hindole Na Re


573 Hani Hare Subhag Savan Ayo

Dhaman Bhajan Mandal - 573 Hani Hare Subhag Savan Ayo


574 Hani Hare Savan Sud Trij Ajavali

Dhaman Bhajan Mandal - 574 Hani Hare Savan Sud Trij A


576 Hani Hare Kunjabhuvan

Dhaman Bhajan Mandal - 576 Hani Hare Kunjabhuvan


584 Rang Hindole

Dhaman Bhajan Mandal - 584 Rang Hindole


585 Jhulat Shyam

Dhaman Bhajan Mandal - 585 Jhulat Shyam


586 Soranga Hindole

Dhaman Bhajan Mandal - 586 Soranga Hindole


593 Bhakti Hindole SantJan Jhule

Dhaman Bhajan Mandal - 593 Bhakti Hindole SantJan Jhu


598 Jhule Navalabihari Pyaro Lal

Dhaman Bhajan Mandal - 598 Jhule Navalabihari Pyaro L


610 Jhulat Naval Bihari Hindole

Dhaman Bhajan Mandal - 610 Jhulat Naval Bihari Hindol


614 Sajani Ju O Nath Nihali Re

Asundar Dhaman - 614 Sajani Ju O Nath Nihali Re


695 Tulsidas no Ras

Asundar Dhaman - 695 Tulsidas no Ras


697 Panth Nihalati Re

Asundar Dhaman - 697 Panth Nihalati Re


710 Govardhan Ras

Asundar Dhaman - 710 Govardhan Ras


740 Hari Hari Ved Puran

Dhaman Bhajan Mandal - 740 Hari Hari Ved Puran


770 Guru Charane Kar Jodi Lagu

Dhaman Bhajan Mandal - 770 Guru Charane Kar Jodi Lagu


981 Tame Suno Dina Nath

Dhaman Bhajan Mandal - 981 Tame Suno Dina Nath


982 Aj Sakhi Shree Vrundavan

Dhaman Bhajan Mandal - 982 Aj Sakhi Shree Vrundavan