Audio

શ્રી રામકબીર ભક્ત ભજન સંસ્કૃતિનો અમર વારસો - સ્યાદલા ભજન મંડળ
Originally recorded in 1982 in Mumbai

001 Amar Varso

Syadla Bhajan Mandal - 001 Amar Varso


007 Shree Gurune Paye Lagu

Syadla Bhajan Mandal - 007 Shree Guru-ne Paye Lagu


009 Kahe Na Mangal Gaye

Syadla Bhajan Mandal - 008 Kahe Na Mangal Gaye


029 Aarti Ho Dev Shiromani Teri

Syadla Bhajan Mandal - 029 Aarati Ho Dev


039 Shri Padmanabh Paribrahma

Syadla Bhajan Mandal - 039 Shree Padma-nabh Pari-brah


044 Jone Vichari Tu Jivada

Syadla Bhajan Mandal - 044 Jone Vichari


159 Hari-ko Bhajan Kar Ho Man Pyare

Syadla Bhajan Mandal - 159 Hari-ko Bhajan Kar


161 Paga Dho-u Nava

Syadla Bhajan Mandal - 161 Paga Dho-ii Nav


178 Sadhu-ki Sangat Paii

Syadla Bhajan Mandal - 178 Sadhu-ki Sangat


186 Sadhujan-no Sang

Syadla Bhajan Mandal - 186 Sadhu-jan-no Sang


188 Darad Na Re

Syadla Bhajan Mandal - 188 Darad Na Re


192 Kon To Kare Janjal

Syadla Bhajan Mandal - 192 Kon To Kare Janjal


196 Vaishnav Jan To

Syadla Bhajan Mandal - 196 Vaishnav Jan To


197 Bhutal Bhakti

Syadla Bhajan Mandal - 197 Bhutal Bhakti


198 Narayan-nu Nam Ja Leta

Syadla Bhajan Mandal - 198 Narayan-nu Nam Ja Leta


225 Avya Re Asha Bharya

Syadla Bhajan Mandal - 225 Avya Re Asha Bharya


240 Tum Ghar Ja-o

Syadla Bhajan Mandal - 240 Tum Gher Ja-O


247 Giridhar Preetam Pyaro

Syadla Bhajan Mandal - 247 Giridhar Preetam Pyaro


254 Dekhi Dekhi Shree Ramji-ko Rup

Syadla Bhajan Mandal - 254 Dekhi Dekhi Shree Ramaji-k


274 Aarogo Narsinh

Syadla Bhajan Mandal - 274 Aarogo Narsinh


287 Meli Nav Jasho Re

Syadla Bhajan Mandal - 287 Mheli Nav Jaasho Re


317 Ghadi Re Upar

Syadla Bhajan Mandal - 317 Ghadi Re Upar Ghadiyara Va


383 Tum Jo Dayal

426 Mandir Dekh Dare

Syadla Bhajan Mandal - 426 Mandir Dekh Dare


479 Aghat Vasant

Syadla Bhajan Mandal - 479 Aghat Vasant


484 Aarat Rudi

Syadla Bhajan Mandal - 484 Aarat Rudi


522 Rang Rasiyo

Syadla Bhajan Mandal - 522 Rang Rasiyo Hori


569 Bhakti Hindole-na Re

Syadla Bhajan Mandal - 569 Bhakti Hindole-na Re


587 Saras Hindole-na Re

Syadla Bhajan Mandal - 587 Saras Hindole-na Re


618 Aajano Hindolo Re

Syadla Bhajan Mandal - 618 Aaja-no Hindolo Re


620 Dekh Ho Vasudev

Syadla Bhajan Mandal - 622 Dekh Ho Vasudev


723 Aadi Anadi

Syadla Bhajan Mandal - 723 Aadi Anadi Ek Tu


761 Ganga Jamana-na Nir

Syadla Bhajan Mandal - 761 Ganga Jamuna-na


763 Radhaji Re Ghanu

Syadla Bhajan Mandal - 763 Radhaji Re Ghanu


803 Hari Ne Bhajata Haji Koi Ni Laj

Syadla Bhajan Mandal - 803 Hari-ne Bhajata Haji Ko-ii


991 Tame Ju-o Re Karam-ni Rekha

Syadla Bhajan Mandal - 991 Tame Ju-O Re Karam-ni Rekh


992 Aaja Sakhi Ashtami

Syadla Bhajan Mandal - 992 Aaja Sakhi Ashtami


993 Me To Paheri Lidho

Syadla Bhajan Mandal - 993 Men To Paheri Lidho


994 Man Tu Shankar Bhaji Le

Syadla Bhajan Mandal - 994 Man Tu Shankar Bhaji Le


995 Evi Chhe Kudrat-ni Kala

Syadla Bhajan Mandal - 995 Evi Chhe Kudarat-ni Kala


998 Govind Bolo

Syadla Bhajan Mandal - 998 Dhoon


999 Tal

Syadla Bhajan Mandal - 999 Tal