Download
The download section contains 327 Downloads in 27 Categories. Total downloads to this date is 227,697.
Download details
A Handwritten Kirtan-mala from 1731 A Handwritten Kirtan-mala from 1731 HOT

હસ્તલિખિત કીર્તનમાળા (વિક્રમ સવંત ૧૭૮૭)
આ ઉદાધર્મ હસ્તલિખિત કીર્તનમાળા હાલ ભગત પશાભાઇ રેવાભાઈ ના ઘરે છે -
મુ. રણસીપુર, તા. વિજાપુર, જિ. મહેસાણા (ઉત્તર ગુજરાત)
મો.નં. ૮૧૪૦૫૪૩૪૦૦

Data

Size244.66 MB
Downloads1,793

Download

Kabir Doha

નીંદ નિશાની મૌત કી, ઉઠ કબીરા જાગ
ઔર રસાયન છાંડી કે, નામ રસાયન લાગ.
- કબીર