Download
The download section contains 322 Downloads in 26 Categories. Total downloads to this date is 117,134.
Download details
A Handwritten Kirtan-mala from 1731 A Handwritten Kirtan-mala from 1731 HOT

હસ્તલિખિત કીર્તનમાળા (વિક્રમ સવંત ૧૭૮૭)
આ ઉદાધર્મ હસ્તલિખિત કીર્તનમાળા હાલ ભગત પશાભાઇ રેવાભાઈ ના ઘરે છે -
મુ. રણસીપુર, તા. વિજાપુર, જિ. મહેસાણા (ઉત્તર ગુજરાત)
મો.નં. ૮૧૪૦૫૪૩૪૦૦

Data

Size244.66 MB
Downloads1,060

Download

Kabir Doha

ક્યા ભરોસા દેહ કા, બિનસ જાત છિન માંહ
સાઁસ-સાંસ સુમિરન કરો ઔર યતન કુછ નાંહ.
- કબીર