Download
The download section contains 321 Downloads in 26 Categories. Total downloads to this date is 75,406.
Download details
A Handwritten Kirtan-mala from 1731 A Handwritten Kirtan-mala from 1731 HOT

હસ્તલિખિત કીર્તનમાળા (વિક્રમ સવંત ૧૭૮૭)
આ ઉદાધર્મ હસ્તલિખિત કીર્તનમાળા હાલ ભગત પશાભાઇ રેવાભાઈ ના ઘરે છે -
મુ. રણસીપુર, તા. વિજાપુર, જિ. મહેસાણા (ઉત્તર ગુજરાત)
મો.નં. ૮૧૪૦૫૪૩૪૦૦

Data

Size244.66 MB
Downloads779

Download

Kabir Doha

આય હૈં સો જાએઁગે, રાજા રંક ફકીર
એક સિંહાસન ચઢ઼િ ચલે, એક બઁધે જાત જંજીર.
- કબીર