Download
The download section contains 321 Downloads in 26 Categories. Total downloads to this date is 75,385.
Download details
મને કાનજી જોયાના કોડ મને કાનજી જોયાના કોડ HOT

મને કાનજી જોયાના કોડનાદબ્રહ્મ પદ - ૨૫૯, રાગ - દેશી ફેર સોરઠ (સોરઠી)
Nādbrahma pada 259, rāga - deshi fer sorath (sorathi)

મને કાનજી જોયાના કોડ, સૈયર ચાલોની
mane kān-ji joyā-nā kod, saiyar chālo-ni

Data

Size6.37 MB
Downloads107

Download

Kabir Doha

જાતિ ન પૂછો સાધુ કી, પૂછિ લીજિએ જ્ઞાન
મોલ કરો તલવાર કા, પડ઼ા રહન દો મ્યાન.
- કબીર