Download
The download section contains 326 Downloads in 27 Categories. Total downloads to this date is 177,852.
Download details
કબીર સુધા કબીર સુધા HOT

કબીર સુધા
ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (બાવાજી), કપુરા

Data

Size1.33 MB
Downloads474

Download

Kabir Doha

પારસ રૂપ જીવ હૈ, લોહ રૂપ સંસાર
પારસ તે પરસી ભયા, પરસી ભયા ટકસાર
- કબીર