Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫
Nādbrahma pada - 65

મન !  તોહે કેહિ વિધ કર સમઝાઉં;
man tohe kehi vidh kar sam-jhā-uň

સોના હોય તો સુહાગ મંગાઉં, બંકનાલ રસ લાઉં;
ગ્યાન શબ્દકી ફૂંક ચલાઉં, પાની કર પિઘલાઉં … ૧
sonā hoy to suhāg maňgā-uň, baňk-nāl ras lā-uň
gyān shabda-ki fuňk chalā-uň, pāni kar pigh-lā-uň  … 1

ઘોડા હોય તો લગામ લગાઉં, ઉપર જીન કસાઉં;
હોય સવાર તેરે પર બૈઠું, ચાબૂક દેકે ચલાઉં … ૨
ghodā hoy to lagām lagā-uň, upar jin kasā-uň
hoy savār tere par bai-thuň, chābuk deke chalā-uň … 2

હાથી હોય તો ઝંઝીર ચઢાઉં, ચારો પૈર બંધાઉં;
હોય મહાવત તેરે પર બૈઠું, અંકુશ લેકે ચલાઉં … ૩
hāthi hoy to jhaň-jhir chaDhā-uň, chāro pair baňdhā-uň
hoy mahāvat tere par bai-thuň, aňkush leke chalā-uň … 3

લોહા હોય તો એરણ મંગાઉં, ઉપર ધુવન ધુવાઉં;
ધુવનકી ઘનઘોર મચાઉં, જંતર તાર ખિચાઉં … ૪
lohā hoy to eran maňgā-uň, upar dhuvan dhuvā-uň
dhuvan-ki  ghan-ghor machā-uň, jantar tār khichā-uň … 4

ગ્યાની હોય તો જ્ઞાન શિખાઉં, સત્યકી રાહ ચલાઉં;
કહેત કબીર સુનો ભાઈ સાધુ, અમરાપુર પહુંચાઉં … ૫
gyāni hoy to gnān shikhā-uň, satya-ki rāh chalā-uň
kahet kabir suno bhā-ii sādhu, amarā-pur pahun-chā-uň … 5