Bhajans

પદ - ૧૨૩૦
pada - 1230

Neelamben Yagnik

Neelamben Yagnik - He Nath Jodi

હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સહુ લાગીએ,
    શરણું મળે સાચું તમારું એજ હૃદયથી માંગીએ,
જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો,
    પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો.   ૧
he nāth jodi hāth pāye prem-thi sahu lāgi-e
    sharanu male sāchu tamāru, eja ruday-thi māňgi-e
je jiv āvyo āpa pāse, charan-māň apanāv-jo
    paramātmā e ātmā-ne shāňti sāchi āp-jo   1

વળી કર્મનાં યોગે કરી જે કુળમાં એ અવતરે,
    ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે,
લક્ષ ચોરાશીનાં બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો,
    પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો.   ૨
vali karma-nā yoge kari je kul-māň e avatare
    tyāň purna preme o prabhu-ji, āp-ni bhakti kare
laksha-chorāsi-nā baňdhano-ne, laksha-māň la-ii kāp-jo
    paramātmā e ātmā-ne shāňti sāchi āp-jo   2

સુસંપતિ, સુવિચારને, સતકર્મનો દઈ વારસો,
    જન્મો જનમ તમ ભક્તિથી, કિરતાર પાર ઉતારજો,
આ લોક ને પરલોકમાં તમ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો,
    પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો.   ૩
su-sampati, suvichār-ne sat-karma-no da-ii vāraso
    janmo janma tam bhakti-thi, kiratār pār utār-jo
ā lok-ne par-lok-māň, tam prem rag rag vyāp-jo
    paramātmā e ātmā-ne shāňti sāchi āp-jo   3

મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગનાં આશા ઉરે એવી નથી,
    દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી,
સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણછોડ હૃદયે સ્થાપજો,
    પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો.   ૪
male moksha ke sukh svarg-nā, āshā ure evi nathi
    dyo deh dularbh mānavi-no, bhajan karavā bhāv-thi
sāchu batāvi rup shri ran-chhod rudaye sthāp-jo
    paramātmā e ātmā-ne shāňti sāchi āp-jo   4

English Translation:
1. O’ Supreme Soul, we all bow down at your feet lovingly and
Seek refuge in your divine realm and entreat you with our hearts,
That, the soul reaching you may rest eternally at your lotus feet,
May you grant everlasting peace to the soul reaching you, O’ God!

2. Owing to the Karma, when a soul is reborn in any clan or kin,   
May you bless him and inspire him to continue praying you;
Cut his bonds of million births granting freedom from birth or death,
May you grant everlasting peace to the soul reaching you, O’ God.

3. Bequeath him legacy of just riches, ethical thoughts and blissful calm,
May you help him fathom ocean of life sailing on your devotional prayer
In this life and after life, may you dwell lovingly in every core of being,
May you grant everlasting peace to the soul reaching you, O’ God!

4. I nurture no hope for liberation nor for divine joys and happiness,
I just seek precious human form, to worship you ever ardently,
Show me your true celestial form and dwell within my heart ever,
May you grant everlasting peace to the soul reaching you, O’ God!