Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૧૯૭, રાગ - કાલેરો
Nādbrahma pada 197, rāga - kālero

Kapura Bhajan Mandal (Recorded in 1991)

Kapura Bhajan Mandal - 197 Bhutal Bhakti (1991)

Orna Bhajan Mandal (Recorded on February 23, 2006)

Orna Bhajan Mandal - 197 Bhutal Bhakti

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai) - Rāga Āshāvari

Syadla Bhajan Mandal - 197 Bhutal Bhakti

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971) - Rāga Āshāvari

Mahila Mandal (Rāga - Dhol)

Mahila Mandal - 197 Bhutal Bhakti

ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું, બ્રહ્મ લોકમાં નહિ રે;
પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યા, અંતે ચોરાશી માંહી રે ... ટેક
bhutal bhakti padā-rath motuň, brahma-lok-māň nahi re;
punya kari amarā-puri pāmyā, aňte chorāshi māňhi re ... repeat

હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, જન્મો જન્મ અવતાર રે;
નિત સેવા નિત કીર્તન ઓચ્છવ, નીરખવા નંદકુમાર રે ... ૧
hari-nā jan to mukti na māge, janmo janam avatār re;
nit sevā nit kirtan och-chhav, nirakhavā naňda-kumār re ... 1

ભરતખંડ ભૂતળમાં જનમી, જેણે ગોવિંદના ગુણ ગાયા રે;
ધન ધન રે એના માતપિતાને, સફળ કરી એણે કાયા રે ... ૨
bharat-khaňd bhutal-māň janami, jene goviňd-nā gun gāyā re;
dhan dhan re enā māt-pitā-ne, safal kari ene kāyā re ... 2

ધન વૃંદાવન ધન એ લીલા, ધન એ વ્રજનાં વાસી રે;
અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આંગણિયે ઊભી, મુક્તિ છે એમની દાસી રે ... ૩
dhan vruňdā-van dhan e lilā, dhan e vraj-nā vāsi re;
ashta mahā-siddhi āňganiye re ubhi, mukti chhe em-ni dāsi re ... 3

એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે, કે જાણે શુક જોગી રે;
કંઇ એક જાણે પેલી વ્રજની રે ગોપી, ભણે નરસૈંયો ભોગી રે ... ૪
e ras-no svād shaňkar jāne, ke jāne shuk jogi re;
kaň-ii eka jāne peli vraj-ni re gopi, bhane nar-sai-yo bhogi re ... 4

YouTube Video(s):
1. San Antonio, TX - December 26, 1993, Raga Charchari
2. Orna Bhajan Mandal - February 23, 2006
3. Syadla Bhajan Mandal - March 6, 2008, Funeral Procession, Raga Ashavari
4. Nansad Bhajan Mandal - 1 of 2  February 24, 1986
    Nansad Bhajan Mandal - 2 of 2  February 24, 1986
5. SRBS-SC - July 4, 2008
6. Panama Bhajan Mandal - July 31, 2010, Bhakta Bhajan Sammelan at Humble Civic Center, Humble, TX, USA
7. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (playlist)

English Translation:
0.  Devotion is the supreme element on earth, but that’s not in divine realm;
Heaven was realized by holy deeds, but lastly solace is in Chorasi*.

1.  Devout won’t seek eternal freedom, and want birth after birth for ever. 
That would give a chance to worship, and perceive son of Nand, Krishna.

2.  Having been born on earth of Bharat, whoever has sung to pray Govind, 
Fortunate are one’s parents, who being holy, made worthy human life.

3.  Worthy is Vrindavan so do is devotion for Krishna, and so do are folks of Vraj,
Where settled are eight modes of emancipation and freedom to attain Moksha.

4.  Only Lord Shankar or a Yogi called Shuk can realize taste of eternal nectar; 
And who knows this deep devotion, are Gopis of Vraj, Says devotee Narasinha.

* Chorasi – Cycle of eighty-four births