Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૪૦૬, રાગ - મોટી આશાવરી
Nādbrahma pada - 406, rāga - moti āshāvari

Orna (Recorded on December 9, 2010)

2010 Kirtan in Orna - Kabir Harirang (Nadbrahma pada

કબીર હરિરંગ લાગા હો, તાસે મેરા મનકા ધોખા ભાગા હો;
kabir hari-raňg lāgā ho, tāse merā man-kā dhokhā bhāgā ho

કોઈ કહે હરિ જોગી જંગમ, કોઈ કહે કછુ નહિ;
હમ તુમ દેખો હૃદીયા ભીતર, તુમ દેખો સબ માંહી ... ૧
ko-ii kahe hari jogi jaňgam, ko-ii kahe kachhu nahi
ham tum dekho rudiyā bhitar, tum dekho sab māňhi ... 1

અલખ રૂપ ગુણ લખ ન જાય, અંજન રાતા લોઈ;
એક વેળ મન દૃઢ કરી રાખો, તો નિશ્ચે દર્શન હોય ... ૨
alakh rup gun lakh na jāy, aňjan rātā lo-ii
ek vel man draDh kari rākho, to nishche darshan hoy ... 2

સેજ સુનમેં રૈન અમારી, તત્વ દેખી મન લાગા;
આપ મધ્યે આપહિ દેખા, ઇસવિધ સંશય ભાગા ... ૩
sej sun-meň amāri, tatva dekhi man lāgā
āp madhye āp-hi dekhā, isa-vidh saňshay bhāgā ... 3

કહેત કબીર એકમત પાયા, કાયા નગર મોઝારી;
તુમ સાહેબ મેં સેવક તેરા, તારન તરન મોરારી ... ૪
kahet kabir ek-mat pāyā, kāyā nagar mojhāri
tum sāheb meň sevak terā, tāran taran morāri ... 4

YouTube Video(s):
1. Orna - Kirtan on December 9, 2010

English Translation:
Kabir is devoted with heart and soul in the worship of the Supreme Soul. Because of that, all doubts of his mind have been vanquished.

1. Some say God is spiritual god Shiva, while others say there is nothing like god;
You and I look within the heart, while you look at all else for the Supreme Soul.

2. Unknowable form and features that cannot be described, even when your eyes are reddened keeping awake the whole dark night. (Darkness of ignorance). You can have Darshan of the Supreme Soul (attain self-realization) only if you resolve and strive heartily.

3. My sleeping bed lay vacant, as I kept awake through the dark night; and at that moment with sudden glimpse of your spiritual enlightenment. Here, the devout says amidst all these upheaval, I saw you (God) and all my doubts have vanished.

4. All through the cities and towns, I found one and only opinion, says Kabir. And truth lies in the fact that a devout begins to say, you are my master and O'Murari, I am your devotee and you only can alleviate from the dark waters of ignorance.

Related Link(s):
1. આ પદની સમજૂતી ('કબીર ભજન સુધા', ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી))