Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૪૦૭, રાગ - મોટી આશાવરી
Nādbrahma pada - 407, rāga - moti āshāvari

Orna (Recorded on December 9, 2010)

2010 Kirtan in Orna - Ram Ray Man-ki Asha (Nadbrahma

Kirtan in Sampura (2019)

2019 Kirtan in Sampura - Ram Ray Man-ki Asha Pa-u (Nadb

રામ રાય મનકી આશા પાઉં, તાસે કાયા નગર બસાઉ;
rām rāy man-ki āshā pā-uň, tāse kāyā nagar basā-u

સોલા ખાઇ દશ દરવાજા, બાવન બન્યા હૈ કીંગોરા;
ત્રણસે સાઠ વાકો શિરા લગા, કોટ બન્યા ચોફેરા ... ૧
solā khā-ii dash dar-vājā, bāvan banyā hai kiňgorā
tran-se sāth vāko shirā lagā, kot banyā choferā ... 1

પાંચ પ્રધાન કિયે વશ અપને, પ્રજા દુઃખી ન હોય;
ચેતન પુરુષ કરે કોટવાળી, નગર ન લુંટે કોઇ ... ૨
pāňch pradhān kiye vash apa-ne, prajā dukhi na hoy
chetan purush kare kotavāli, nagar na luňte ko-ii ... 2

ગઢ પર રાજા રાજ કરત હૈ, નિશદિન પૂરત દુહાઇ;
કામ ક્રોધ દોઉં ગરદન મારે, ઐસી અદલ ચલાઇ ... ૩
gaDh par rājā rāj karat hai, nisha-din purat duhā-ii
kām krodh do-uň garadan māre, a-i-si adal chalā-ii ... 3

જ્ઞાન ભંડાર ભરે ભરપૂર, કછુ ખર્ચો કછુ ખાઓ;
દાસ કબીર ચઢે ગઢ ઉપર, જીત નિશાન બજાઇ ... ૪
gnān bhaňdār bhare bhar-pur, kachhu kharcho kachhu khā-o
dās kabir chaDhe gaDh upar, jit nishān bajā-ii ... 4

YouTube Video(s):
1. Orna - Kirtan on December 9, 2010

English Translation:
[This bhajan is entirely symbolic. In earlier days, to make the masses understand teachings on spiritualism, the poet saints like Kabir extensively made use of symbolism in their discourses and bhajans. In the following Bhajan, khā-ii ખાઇ and dar-vājā દરવાજા refer to different openings of human body, and spires refer to protruding parts of body. Similarly, shirā શિરા refers to elements of human body. Five pradhān પ્રધાન (ministers) refer to five basic elements according to Hindu cosmology, viz. earth, water, light, air and space.]

Placing my faith on Rām, I will build my body like a town;

1. This body is made of sixteen ducts, ten doors and fifty-two spires;
With three hundred sixty elements and a peripheral fortress around.

2. You've regulated five ministers, so that the public won't suffer pains;
Consciousness guard the body at all time, let no one plunder the town.

3. A King rules over the fort, and showers benedictions thru day and night;
Passion and anger both pump up ego, such correctness prevails.

4. Treasures of knowledge abound, spent some of it and spent some on foods;
Kabir with a sense of servitude of divinity, climb on spiritual heights to win the battle.

Related Link(s):
1. આ પદની સમજૂતી ('કબીર ભજન સુધા', ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ (પરમાર્થી))