Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૭૩, રાગ - હિંડોળાની સામેરી
Nādbrahma pada 573, rāga - hindolā-ni sāmeri

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded on Janmashtami 2011)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Tarsadi Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો, દશરથ દ્વારે હિંડોળો સોહાયો;
હનિહાંરે પ્રથમ દિવસ ત્રીજ અજવાળી, રચ્યો હિંડોળો પરમ સુખકારી ... ટેક
hani-hāre subhag sāvan āyo, dash-rath dvāre hiňdolo sohāyo
hani-hāre pratham divas trij aja-vāli, rachyo hiňdolo param sukh-kāri ... repeat

પરમ સુંદર સરસ શોભા, શેષ સહસ્ત્ર ન શકે કહી;
યુગલ ખંભ અનુપ સુંદર, દાંડી ચાર ઝગમગ રહી ... ૧
param suňdar saras shobhā, shesh sahastra na shake kahi
yugal khambh anup suňdar, dāňdi chār jhag-mag rahi ... 1

મખમલ કે તકિયા બિરાજે, બિછુના બહુવિધ બને;
લાલ દોરી ગ્રહી ઝુલાવત, ચિત્ર કે ચંદ્રવા તને ... ૨
makh-mal ke takiyā birāje, bichhu-nā bahu-vidh bane
lāl dori grahi jhulāvat, chitra ke chaňdra-vā tane ... 2

કનક પુષ્પ અનેક રચના, હિંડોળો હરિ મન ભાવહી;
કહેત કૃષ્ણદાસ અવસર, શુભ સાવન આવહી ... ૩
kanak pushpa anek rachanā, hiňdolo hari man bhāvahi
kahet krishna-dās ava-sar, shubha sāvan āvahi ... 3

YouTube Video(s):
1. Orna Bhajan Mandal - Janmashtami 2008
Orna Bhajan Mandal - Janmashtami 2010
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - October 2007, Bhajans at Phoenix, Arizona
4. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - August 25, 2007, Bhajans at Brownsville, Texas
5. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - Janmashtami 2011
6. Syadla Bhajan Mandal - 1981
7. Syadla Bhajan Mandal - Janmashtami 2010
8. SRBS-SC - Janmashtami 2011