Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૭૬, રાગ - હિંડોળાની સામેરી
Nādbrahma pada 576, rāga - hindolā-ni sāmeri

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded in 2008, Elko)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

હનિહાંરે કુંજભુવન રચ્યો હિંડોળો, સંગે શ્રી રાધાજી સોહે જોડ;
હનિહાંરે પંચમણિકો સ્તંભ બનાયો, દાંડી ચાર કંચન શું લાયો ... ટેક
hani-hāre kuňj-bhuvan rachyo hiňdolo, saňge shri rādhā-ji sohe jod
hani-hāre paňch-mani-ko stambh banāyo, dāňdi chār kaňchan shuň lāyo ... repeat

શોહાયો રત્ન હિંડોળો સુંદર, મર્કટમણિ સાટક બહુ;
ચહું ઔર મુક્તાલાલ લટકે, ભાત કહો જુગતે કહું ... ૧
shohāyo ratna hiňdolo suňdar, markat-mani sātak bahu
chahuň a-u-r muktā-lāl lat-ke, bhāt kaho jugate kahuň ... 1

પવન મંદ સુગંધ શીતલ, ડમરો મરુવો જાઇ હી;
કેતકી ચંપક મોગરો, મચકંત સુગંધ લાવ હી ... ૨
pavan maňd sugaňdh shital, damaro maruvo jā-ii hi
keta-ki champak mogaro, macha-kaňt sugaňdh lāv hi ... 2

સેવંત્રી અતિસાર બ્હેકે, લતા નાના ભાત હી;
કહેત કૃષ્ણદાસ ગિરધર, ઝુલાવે વ્રજ સાથ હી ... ૩
sevaňtri ati-sār baheke, latā nānā bhāt hi
kahet krishna-dās gira-dhar, jhulāve vraj sāth hi ... 3

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 27, 2008, Elko, Nevada
2. Orna Bhajan Mandal - August 2008, Janmashtami
3. Orna Bhajan Mandal - September 2, 2010, Janmashtami
4. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 2, 2010, Janmashtami
5. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 5, 2015, Janmashtami