Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૯૩, રાગ - કાનડો
Nādbrahma pada 593, rāga - kānado

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded on Janmashtami 2011)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

ભક્તિ હિંડોળે સંત જન ઝુલે;
સતગુરુ શબ્દકા દેત જોટા, કહત સુનત હૃદયમેં ફૂલે ... ટેક
bhakti hiňdole saňt jan jhule
sat-guru shabda-kā det jotā, kahat sunat ruday-meň fule ... repeat

જ્ઞાન વૈરાગ્ય દોઉ સ્થંભ મનોહર, રામનામકી દોરી લગાઇ;
શીલ સંતોષ વિચાર વિવેક હી, દાંડી ચાર અમોલ શોહાય ... ૧
gnān vai-rāgya do-u sthambh mano-har, rām-nām-ki dori lagā-ii
shil saňtosh vichār vivek hi, dāňdi chār amol shohāy ... 1

ધીર ગંભીરકી પટુલી બિરાજે, પ્રેમપ્રીતકી ચુની જુરી હૈ;
આતમ અનુભવી જ્ઞાન પ્રકાશ, હીરા માણેક શોભા બની હૈ ... ૨
dhir gam-bhir-ki patuli birāje, prem-prit-ki chuni juri hai
ātam anu-bhavi gnān prakāsh, hirā mānek shobhā bani hai ... 2

સંત સંગત મિલી જે કોઇ ઝુલે, કામ ક્રોધ મદ લોભ નસાવે;
કહેત કબીર સોહી જન નિર્મલ, અંતકાલ પરમપદ પાવે ... ૩
saňt saňgat mili je koii jhule, kām krodh mad lobh nasāve
kahet kabir sohi jan nir-mal, aňt-kāl param-pad pāve ... 3

YouTube Video(s):
1. Orna Bhajan Mandal - August 2008, Janmashtami
2. Orna Bhajan Mandal - September 2, 2010, Janmashtami
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 25, 2007, Brownsville, Texas, USA
4. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - October 2007, Phoenix, Arizona, USA
5. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - August 22, 2011, Janmashtami