Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૯૪, રાગ - કાનડો
Nādbrahma pada 594, rāga - kānado

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded in 2008, Elko)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

ભક્તિ હિંડોળો પરમ સુખકારી;
વેદ પુરાણ શાસ્ત્ર શોધ કે, સબ સંતન મિલી કિયો હૈ વિચાર ... ટેક
bhakti hiňdolo param sukh-kāri
ved purān shāstra shodh ke, sab saňtan mili kiyo hai vichār ... repeat

વિચાર વિવેક દોઉ સ્થંભ મનોહર, દોરી પ્રેમ પ્રીત શું લાયી;
સમ દમ ઔર સંતોષ હી ક્ષમા, દાંડી ચાર પરમ સોહાયી ... ૧
vichār vivek do-u sthambh mano-har, dori prem prit shuň lāyi
sam dam a-u-r saňtosh hi kshamā, dāňdi chār param sohāyi ... 1

આ હિંડોળે સનકાદિક ઝુલે, શંકર ઝુલે અતિ અનુરાગે;
શુક મુનિ વ્યાસ પ્રહ્લાદ ધ્રુવસે, નારદ ઝુલે પરમ બડભાગે ... ૨
ā hiňdole sanakā-dik jhule, shaňkar jhule ati anu-rāge
shuk muni vyās prah-lād dhruv-se, nārad jhule param bad-bhāge ... 2

અનંતકોટિ સંત પ્રેમ શું ઝુલે, ઝુલત આનંદ ઉર ન સમાયે;
કહેત કબીર આ હિંડોળે ઝુલત, જન્મ મરણ ભવદુઃખ મિટાયો ... ૩
anaňt-koti saňt prem shuň jhule, jhulat ānaňd ur na samāye
kahet kabir ā hiňdole jhulat, janma maran bhav-dukh mitāyo ... 3

YouTube Video(s):
1. Dhaman, Asundar - August 14, 1990, Janmashtami
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 2, 2010, Janmashtami
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 5, 2015, Janmashtami