Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૯૮, રાગ - હિંડોળાની કાફી
Nādbrahma pada 598, rāga - hindolā-ni kāfi

Dhaman Bhajan Mandal (Recorded in 1971)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

ઝુલે નવલબિહારી પ્યારો લાલ ઝુલાવન આઇ;
jhule naval-bihāri pyāro lāl jhulāvan ā-ii

સોરંગ હિંડોળો લાલકો રે, જોડી જુગલ શોહાય;
ઝુલાવે સબ ગ્વાલની રે, તહાં બૈઠે કુંવર કનાય ... ટેક
soraňg hindolo lāl-ko re, jodi jugal shohāy
jhulāve sab gvāl-ni re, tahāň bai-the kuňvar kanāy ... repeat

મણિ કાંચન કે સ્થંભ મનોહર, વિદ્રુમ દાંડી શોહાય;
પચરંગ દોરી પાટકી રે, તહાં પટુલી પાંચ જડાય ... ૧
mani kāňchan ke sthambh mano-har, vidrum dāňdi shohāy
pach-raňg dori pātaki re, tahāň patuli pāňch jadāy ... 1

બરન બરનકે ફુલને રે, જહાં મોતિઅનકો ઝુમ બનાઇ;
માનુની ગાવે મોદ શું રે, તહાં બાજે અનંત વધાઇ ... ૨
baran baran-ke ful-ne re, jahāň moti-an-ko jhum banā-ii
mānuni gāve mod shuň re, tahāň bāje anaňt vadhā-ii ... 2

મોહી રહી સુર સુંદરી રે, જહાં કુસુમની વર્ષા કરાઇ;
શોભા દેખી દંપતિ રે, તહાં કૃષ્ણદાસ બલ જાય ... ૩
mohi rahi sur suňdari re, jahāň kusum-ni varshā karā-ii
shobhā dekhi dampati re, tahāň krishna-dās bal jāy ... 3

YouTube Video(s):
1. Orna Bhajan Mandal - August 2008, Janmashtami
2. Orna Bhajan Mandal - September 2, 2010, Janmashtami
3. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - October 2007, Phoenix, Arizona, USA
4. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - August 25, 2007, Brownsville, Texas, USA
5. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 2, 2010, Jamashtami
6. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - August 22, 2011, Jamashtami
7. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 5, 2015, Janmashtami