Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૬૧૧, રાગ - હિંડોળાનું મારૂ
Nādbrahma pada 611, rāga - hindolā-nu māru

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal (Recorded on Janmashtami 2011)

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

ઝુલત નવલગિરધારી હિંડોળે, માંહી ઝુલત નવલગિરધારી;
બૈઠે સંગ પરસ્પર ભુજધારી, શ્રી વૃષભાન કુમારી ... ટેક
jhulat naval-gira-dhāri hiňdole, maňhi jhulat naval-gira-dhāri
bai-the saňg paras-par bhuj-dhāri, shri vrusha-bhān kumāri ... repeat

મણિ કાંચન કે સ્તંભ મનોહર, દાંડી ચાર સોહાય;
વિવિધ ભાતકે બને હૈ ફૂલના, વિદ્રુમ ભૂમિ બનાય ... ૧
mani kāňchan ke stambh mano-har, dāňdi chār sohāy
vividh bhāt-ke bane hai ful-nā, vidrum bhumi banāy ... 1

કરત વિલાસ અપને મન ભાવ્યો, રસિક રાધિકા પ્યારી;
લલિતાદિક મને ફુલે ઝુલાવે, ગાવત ગીત સુધારી ... ૨
karata vilasa apane mana bhāvyo, rasika rādhi-ka pyāri
lalitā-dik mane fule jhulāve, gāvat git sudhāri ... 2

દર્પણમેં મૂખ દેખી મનોહર, દેત પરસ્પર તાલી;
એ છબી સહિત રહો મન મેરે, નંદદાસ બલિહારી ... ૩
darpan-meň mukh dekhi man-har, det paras-par tāli
e chhabi sahit raho man mere, naňda-dās bali-hāri ... 3

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - September 27, 2008, Elko, Nevada, USA
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - August 24, 2008, Janmashtami Bhajans