Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૭૨૩, રાગ - વિનંતિ
Nādbrahma pada 723, rāga - vinanti

Syadla Bhajan Mandal (Recorded in 1982 in Mumbai)

Syadla Bhajan Mandal - 723 Aadi Anadi Ek Tu

Uda Bhakt Samaj

Uda Bhakt - 723 Adi Anadi Eka Tu

સ્વામી રે મારા આદિ અનાદિ એક તું, નિરંજન નિરાકાર;
હરિ હર બ્રહ્મા તું હવો, સ્વામી તું છે અપાર;
               પાયે લાગી કરું વિનંતિ ... ટેક
svāmi re mārā ādi anādi eka tuň, niraňjan nirākār
hari har brahmā tuň havo, svāmi tuň chhe apār
            pāye lāgi karu vinaňti ... repeat

તારો પાર કોઇ નવ લહે, પરિબ્રહ્મ અવિધાર;
તું સરખો કર તાહેરો, માયા રહિત સંસાર ... ૧
tāro pār ko-ii nav lahe, pari-brahma avi-dhār
tuň sarakho kar tāhero, māyā rahit saňsār ... 1

આપણે પોતે ગોઠવ્યું, વહ્યો સકલ સંસાર;
જાગ દાન અધ્યાત્મને, નથી ગર્ભનો પાર ... ૨
āpane pote gothavyu, vahyo sakal saňsār
jāg dān adhyātma-ne, nathi garbh-no pār ... 2

ભોવન રઝળ્યો એ આત્મા, તું ન જાણે એ સાર;
ધણી વિહોણો તૂ મર્યો, ચોખાણ મોઝાર ... ૩
bhovan rajhalyo e ātmā, tuň na jāne sār
dhani vihono tu maryo, cho-khān mojhār ... 3

બ્રહ્માદિક શિવ આત્મા, જે ધરે રે શરીર;
કછું મોટો કછું નાનેરો, એવો અકલ તૂ વીર ... ૪
brahmā-dik shiv ātmā, je dhare re sharir
kachhu moto kachhu nānero, evo akal tu vir ... 4

વિગતો કીધો એ આત્મા, ગુણે હવો ખંડ;
ચોરાશી લક્ષ જીવ થયા, તેણે ભર્યા બ્રહ્માંડ ... ૫
vigato kidho e ātmā, gune havo khaňd
chorāshi laksha jiv thayā, tene bharyā brahmāňd ... 5

બ્રહ્માંડ મુક્યું આ બધું, પડ્યો મોહ સંસાર;
હું મારું કરે આંધળો, અંધ એહ ગમાર ... ૬
brahmāňd mukyu ā badhuň, padyo moh sansār
huň māru kare āňdhalo, aňdh eh gamār ... 6

તમારી કૃપા થકી રહિત છે, લોપે રાજ આદેશ;
ધર્મે આ બધું માંડ્યું, માને બૂધ જનેશ ... ૩૦
tamāri krupa thaki rahit chhe, lope rāj ādesh
dhar-meň ā badhuň maňd-yu, māne budh janesh ... 30

અણછતો આત્મા વિનવે, ઉદ્ધાર જો તાત;
તું સમર્થ હવે પામ્યો, આદર એજ વાત ... ૩૧
ana-chhato ātmā vinave, ud-dhār jo tāt
tuň samarth have pāmiyo, ādar eja vāt ... 31

YouTube Video(s):
1. Syadla Bhajan Mandal - January 5, 2004
2. Sardarpur - February 3, 2017
3. Corpus Christi - 1983

English Translation:
0. My Lord, you are the original eternal, flawless amorphous being. You have been ever pervading since the origin of this universe and our world. My Lord, my master you are infinite. Through epochs you have been known by different names - Krishna, Shiva and Brahma. Falling at your feet reverently, I implore you.

1. GOD None can fathom your reach. We come to recognize and worship you as Paribrahma and Avidhey (Supreme Divine and Non-finite). You are akin to the shining star in the spiritual realm, in the world devoid of Maya.

2. The entire affairs of this world are created by the human beings driven by Maya - also referred to as illusion or Avidya (ignorance). And thus, the entire worldly affairs going on like an ever flowing river. The only recourse to attain ultimate enlightenment is to reawaken our soul, and spirituality, since none has ever been able to realize the embryonic origin.

3. This soul that has wandered through varying physical forms and species is has not realized its true essence. The soul in living form born through ages in four spots of genesis - perspiration (Sved), Ovum (Und), Creation (Udbhav) and Afterbirth (Jarayu) disgracefully die without the grace of his Master - the Supreme Divine.

4. Brahma and auspicious soul (Shiv), that takes the human form.  Ignorant mortal quarrels on insignificant issues like who is beg and who is small. Such insolent beings brag as if they are highly intellectual.

5. Having departed from the realm of the Supreme Soul, having attained life as a living being in the mortal world it gradually gave up the divine qualities having fallen into the black hole of Maya. All the living beings those once had His very essence of being a part of the Supreme Divinity is shattered, and based on the spiritual qualities of their respective Karma, are segregated into eight million, four hundred thousand species. Entire universe, thus is overwhelmed, and there remains only recourse for a soul to alleviate from such quagmire is to worship Supreme Almighty.

6. I have stopped worrying about the Universe, and here, I have plunged into the worldly affairs building up around me binding Karma. Forgetting why have I have been born in this world and how can I raise my soul to higher realm, I kept dwelling in worldly pleasures and avarices. Blinded by ignorance, I foolishly pursued worldly riches fully and selfishly disregarding richness of virtuous life.

30. Lately, I have come to spiritually realize, all these activities carried out foolishly and blindly in the name of religion are all in vain. I have learnt futility of the rituals and sacraments carried out in the name of Dharma.

31. My soul to your unrevealed essence, plead you O' Supreme Divinity to elevate my soul to your realm. Now, as with new awakening, My Divine Father! I pray for your benign grace to lift my soul from the darkness of ignorance to the brightness of divine realm.

Related Link(s):
1. વિનતિ - આ પદની સમજૂતી ('શ્રી પદ્મનાભજી અધ્યારૂજીના કીર્તન - ગુજરાતી ભાવાનુંવાદ', સ્વામી જગદીશચંદ્ર યદુનાથ)