Bhajans

નાદબ્રહ્મ પદ - ૭૯૭, રાગ - મંગલ
Nādbrahma pada 797, rāga - mangal

અખંડ સાહેબજીકો નામ, ઔર સબ ખંડ હૈ;
સાધુ ખંડિત મેર સુમેર, ખંડિત બ્રહ્માંડ હૈ ... ટેક
akhaňd sāheb-ji-ko nām, a-u-ra sab khaňd hai
sādhu khaňdit mer sumer, khaňdit brahmāňd hai ... repeat

સ્થિર ન રહે ધીર ધ્યાન, જીવનકો ધૂંધ હૈ;
સાધુ લક્ષ રે ચોરાશી જીવ, પડ્યા જમ ફંડ હૈ ... ૧
sthir na rahe dhir dhyān, jivan-ko dhuňdh hai
sādhu laksha re chorāshi jiv, padyā jam faňd hai ... 1

ચંચલ મન સ્થિર રાખ, જબ ભલે રંગ હૈ;
ઉન સંતનકે સંગ, સદા આનંદ હૈ ... ૨
chaňchal man sthir rākh, jab bhale raňg hai
una saňtan-ke saňg, sadā ānaňd hai ... 2

જીનસે સાહેબજીસે હેત, સોઇ નિર્બંધ હૈ;
ઉલટ નિકટ ભર પિયુ, તો અમૃત ગંગ હૈ ... ૩
jin-se sāheb-ji-se het, so-ii nir-baňdh hai
ulat nikat bhar piyu, to amrut gaňg hai ... 3

દયા ભાવ ચિત્ત રાખ, ભક્તિકો અંગ હૈ;
કહે કબીર ચિત્ત ચેત, જગત પતંગ હૈ ... ૪
dayā bhāv chit-t rākh, bhakti-ko aňg hai
kahe kabir chit-t chet, jagat pataňg hai ... 4

YouTube Video(s):
1. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - Rāga Rāyaso, July 31, 2010, Bhakta Bhajan Sammelan, Humble Civic Center, Humble, TX, USA
2. Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal - November 2, 2015