Download
The download section contains 321 Downloads in 26 Categories. Total downloads to this date is 75,386.
Download details
હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો HOT

નાદબ્રહ્મ પદ - ૫૭૩, રાગ - હિંડોળાની સામેરી
Nādbrahma pada 573, rāga - hindolā-ni sāmeri

હનિહાંરે સુભગ સાવન આયો, દશરથ દ્વારે હિંડોળો સોહાયો
hani-hāre subhag sāvan āyo, dash-rath dvāre hiňdolo sohāyo

Data

Size7.68 MB
Downloads142

Download

Kabir Doha

ક્યા ભરોસા દેહ કા, બિનસ જાત છિન માંહ
સાઁસ-સાંસ સુમિરન કરો ઔર યતન કુછ નાંહ.
- કબીર